ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ :

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΛΗΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ : 08:00 - 14:00

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   ΜΗΤΡΩΟΥ : 08:00 - 13:00 

SITE MAP